Boekwerk ” ‘Slechts bij wind…’ 600 jaar Keppelse Molens”

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Keppelse Molenstichting is in een oplage van 1000 exemplaren een boekwerkje uitgegeven met als titel:

“Slechts bij Wind….” 600 Jaar Keppelse Molens.

De tekst is van Janneke Janssens op basis van archiefonderzoek van de toenmalige bestuursleden J.A. Heijdra en H. Wierenga. Redactie en grafisch ontwerp: Noudi Spöhnhoff/Loek Kemming

Druk: Drukkerij Zeegers BV, Doesburg.

Het boek geeft een beeld van de geschiedenis van de molens en is verlucht met vele historische afbeeldingen.

Prijs: € 7,50

Verkrijgbaar bij de molen of op bestelling per email info@keppelsemolens.nl, tegen betaling van extra verzendkosten ad € 2,50. Het boek zal toegezonden worden na ontvangst van het totale bedrag van € 10,00 op rekening no.: 3150.29.846 tnv Stichting Keppelse Molens.